lek. Jakub Jabłoński

Nazywam się Jakub Jabłoński, jestem lekarzem – Specjalistą Chirurgii Ogólnej. W 2011 r. ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po ukończeniu studiów odbyłem 13-to miesięczny staż podyplomowy w Szpitalu im. Wojskowej Akademii Medycznej CSW w Łodzi, a następnie po powrocie w rodzinne strony kontynuowałem go w Szpitalu Powiatowym w Blachowni.

Po stażu podyplomowym odbyłem 6-cio letnie szkolenie specjalizacyjne (2012-2018) w dziedzinie Chirurgii Ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Leczenia Urazów Wielonarządowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, gdzie zdobyłem niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie od starszych kolegów i koleżanek lecząc najcięższe przypadki chirurgiczne i urazowe.

W marcu 2019 r. zdałem pisemną i ustną część Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uzyskując tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej. Od 2013 r. jestem członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich i uczestniczę w spotkaniach Oddziału Śląskiego TChP. Regularnie biorę udział w szkoleniach, konferencjach i kongresach, gdzie podnoszę swoją wiedzę.

Aktualnie pracuję (od 2012 r.) w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP „Parkitka” w Częstochowie oraz w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju – Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia POZ.

Interesuję się metodami chirurgii małoinwazyjnej – laparoskopia. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Usługi

Pełen zakres porad chirurgicznych, między innymi:

 • Przepukliny
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Choroby pęcherzyka żółciowego
 • Choroby okolicy odbytu

Małe zabiegi chirurgiczne, między innymi:

 • Wycięcie znamion skórnych
 • Szycie ran
 • Nacięcie ropni
 • Wycięcie kaszaków

Inne:

 • USG tkanek miękkich
 • USG kończyn dolnych
 • Implantacja ESPERALU tzw. „wszywka” – walka z uzależnieniem od alkoholu

Umówienie wizyty

Zapisy prowadzę drogą telefoniczną. W gabinecie przyjmuję w każdą środę.